بیمه حرفه ای

هر فرد به تبع شغل و حرفه خود ممكن است خسارات جانی و مالی به افراد مرتبط با حرفه خود وارد نماید. بیمه‌های مسئولیت مدنی حرفه‌ای ضامنی برای جبران خسارات ناشی از شغل و حرفه افراد می‌باشند. مانند:

1- بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشكان و پیراپزشكان

این بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو بیماران تحت معالجه، مداوا، مراقبت و سایر اعمال پزشکی و پیراپزشکی ناشی از مسئولیت پزشک یا پیرا پزشک را جبران می‌نماید.

در صورتی كه این بیمه نامه طی تفاهمنامه گروهی صادر شود مشمول تخفیفات گروهی به شرخ ذیل خواهد شد:

1- گروههای متشكل از 15الی 50 نفر 5 درصد حق بیمه پایه
2- گروههای متشكل از 51 الی 100 نفر 10 درصد حق بیمه پایه
3- گروههای متشكل از 101 الی 200 نفر 15 درصد حق بیمه پایه
4- گروههای متشكل از 201 الی 400 نفر 20 درصد حق بیمه پایه
5- گروههای متشكل از 401 نفر به بالا 25 درصد حق بیمه پایه

البته در این حالت نیز برای هر پزشك یك بیمه نامه صادر خواهد شد.

2- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران استخر و منجیان غریق در قبال شناگران

در این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به شناگران که ناشی از مسئولیت مدیر استخر یا منجیان غریق باشد جبران می‌گردد. منجیان غریق باید دارای كارت منجیگری معتبر از فدراسیون شنا باشند. اگر چه این بیمه نامه خسارت وارد به شناگران را جبران می نماید اما مدیر استخر می‌تواند جبران خسارات جانی وارد به منجیان غریق را نیز از بیمه‌گر درخواست نماید.

3- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مسئول فنی بیمارستان‌ها، كلینیك‌ها و درمانگاه‌ها

این بیمه‌نامه غرامت فوت و نقص عضو وارد به بیماران را كه ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مسئول فنی (در چهارچوب وظایف محوله از جانب وزارت بهداشت و درمان در محدوده بیمارستان) می‌باشد، جبران می‌نماید. ادعاهای حقوقی علیه مراکز درمانی به علل عدم کارایی، فقدان و یا نقص در امکانات پزشکی، تجهیزات فنی، تاسیساتی، تغذیه نادرست در مدت مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار که منجر به خسارات بدنی بیماران گردد، تحت پوشش این بیمه‌نامه خواهد بود.

4- بیمه مسئولیت مدیران مجموعه‌های ورزشی در قبال مراجعه‌کنندگان

این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به مراجعه‌کنندگان (ورزشکاران و افراد همراه) در محدوده مجموعه ورزشی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار را جبران می‌نماید. خسارات وارد به تماشاگران نیز  تحت پوشش این بیمه‌نامه قرار دارد. شایان ذكر است خساراتی كه مسئولیت آن بر اساس قانون بر عهده بیمه‌گذار نباشد، تحت پوشش این بیمه‌نامه نیست.

5- بیمه مسئولیت حرفه‌ای هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی

این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی وارد به مسافران و میهمانان هتل یا واحد اقامتی ناشی از مسئولیت مدیر هتل یا واحد اقامتی را جبران خواهد كرد.

6- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران شهربازی‌ها و مكان‌های تفریحی در قبال استفاده كنندگان از دستگاههای شهربازی

این بیمه‌نامه خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشكی وارد به استفاده‌كنندگان از امكانات شهربازی یا اماكن تفریحی که ناشی از مسئولیت مدیر مجموعه باشد، را جبران می‌نماید.

7- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران و مربیان مهدكودك‌ها در قبال كودكان

در صورت وقوع حادثه برای کودکان تحت مراقبت در مهدکودک، كه ناشی از مسئولیت مدیر مهدکودک و یا مربیان باشد، خسارت وارده، از طریق این بیمه‌نامه جبران خواهد شد.

8- بیمه مسئولیت مدیران آموزشگاه‌ها در قبال دانشجویان و مراجعه‌كنندگان

از طریق این بیمه‌نامه خسارت جانی وارد به دانشجویان، دانش‌پذیران و سایر افرادی که تحت هر عنوانی در موسسه ثبت‌نام نموده باشند، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، جبران خواهد شد.

9- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان

در این بیمه‌نامه خسارت جانی و مالی وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشی از مسئولیت حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، در حیطه فعالیت ساختمان‌سازی جبران می‌گردد.

چه نوع خسارتهایی در این بیمه نامه جبران می شود؟

1- فوت و نقص عضو
2- هزینه های پزشكی
3- خسارات مالی

در این بیمه نامه خسارت وارد به چه كسانی جبران می شود؟

1- خسارات بدنی وارد به كاركنان
2- خسارات بدنی وارد به مالك
3- خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث
4- خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث

توجه: خسارت مالی وارد به پروژه ی در دست طراحی یا نظارت تحت پوشش نمی باشد

آیا پروانه های سال قبل هم در این بیمه نامه پوشش دارند؟

در این بیمه نامه مهم نیست كه صدور پروانه ساختمانی در چه زمانی صورت گرفته است ، زیرا همه پروانه ها را بدون توجه به اینكه كی صادر شده است پوشش می دهد مشروط به اینكه :

1- خسارت در زمان اعتبار این بیمه نامه رخ داده باشد.(یعنی بعد از انقضای بیمه نامه تعهد بیمه گر هم به پایان می رسد حتی اگر كار نظارت به پایان نرسیده باشد)
2- خسارت در حین اجرای پروژه ساختمانی رخ داده باشد.(یعنی خساراتی كه بعد از پایان كار رخ داده باش تحت پوشش این بیمه نامه نیست)

10- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر گاز:

این بیمه نامه خسارات بدنی و مالی وارد به مشتركین و  اشخاص ثالث كه ناشی از خطای حرفه ای بیمه گذار در تایید لوله كشی های گاز رخ می دهد را پس از احراز مسئولیت بیمه گذار توسط مراجع ذیصلاح جبران می نماید.

این بیمه نامه كدامیك از تاییدیه ها را تحت پوشش قرار می دهد؟

تاییدیه هایی كه در مدت اعتبار این بیمه نامه صادر شده باشد.

آیا می توانم تاییدیه های قبلی ام را هم پوشش دهم؟

بله شما می توانید با پرداخت حق بیمه اضافه تاییدیه های قبلی خود را هم تحت پوشش این بیمه نامه در آورید.

11- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران اردو / تور های سیاحتی و زیارتی

چنانچه برای افراد شركت‌كننده در اردو/تورهای سیاحتی و زیارتی، حادثه‌ای رخ دهد و این حادثه ناشی از تقصیر یا سهل‌انگاری مدیر یا مسئول اردو/تور باشد، این بیمه‌نامه خسارات جانی وارد به زیاندیده را جبران می‌نماید.

12- بیمه مسئولیت حرفه‌ای شركت‌های نصب و نگهداری آسانسور  و پله‌برقی

در این بیمه‌نامه جبران خسارت‌های جانی وارد به سرنشینان آسانسور تحت پوشش می‌باشد منوط به اینکه مسئولیت بیمه‌گذار در حادثه رخ داده محرز گردد. علاوه بر شرکت‌های نصب آسانسور، دارندگان آسانسور نیز می‌توانند این بیمه‌نامه را درخواست نمایند، مشروط بر اینکه با یک شرکت ذیصلاح دارای قرارداد سرویس و نگهداری باشند.

13- بیمه مسئولیت حرفه‌ای شركت‌های نصاب سیستم‌های گازسوز

شرکت‌هایی که با مجوزهای مراجع ذیصلاح اقدام به نصب سیستم‌های گازسوز می‌نمایند، می‌توانند خسارات جانی و مالی وارد به استفاده‌کنندگان خودرو و اشخاص ثالث را که ناشی از مسئولیت نصاب باشد، تحت پوشش بیمه در آورند.

14- بیمه مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو در قبال مالكین اتومبیل

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص مراجعه‌کننده به تعمیرگاه و خودروهای آنها در زمان تعمیر که ناشی از آتش‌سوزی، انفجار، سرقت، شکست شیشه، سقوط از وسایل بالابرنده و یا تست خودرو باشد، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، توسط این بیمه‌نامه قابل جبران خواهد بود.

15- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران تئاتر و سینما

16- بیمه مسئولیت حرفه‌ای مدیران رستوران‌ها و استراحتگاههای ساحلی