بیمه تولیدکنندگان کالابیمه تولیدکنندگان کالا

به موجب اين بيمه‌نامه، بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه خسارات جانی يا مالی وارد به مصرف‌كنندگان و اشخاص ثالث كه ناشی از عدم ایمنی و يا عيب و نقص کالای توليد و عرضه شده توسط بيمه‌گذار است را جبران نماید.

اين بيمه‌نامه هرگز جايگزين گارانتی يا ضمانت‌نامه کالا نمي‌گردد و به عبارتی خسارت وارد به خود کالا تحت پوشش نمی باشد.