بیمه عمومیبیمه عمومی

با عنایت به ماده 616 قانون مجازات اسلامی "در صورتی كه قتل غیرعمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد مگر این كه خطای محض باشد."

بر همین اساس در مواردی كه امكان آسیب رساندن به اشخاص ثالث (غیر از كاركنان و افراد مرتبط با حرفه ، فعالیت یا كالای تولیدی بیمه گذار) در حین انجام كار وجود داشته باشد، بیمه‌های مسئولیت عمومی خسارات‌ جانی و مالی وارد به زیاندیدگان را جبران خواهند نمود. از انواع بیمه‌هایی كه در این دسته صادر می‌گردد عبارتند از:

1- بیمه مسئولیت ناشی از نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی

با این بیمه‌نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ناشی از نصب، نگهداری و یا مالکیت انواع تابلو، در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گذار، جبران خواهد شد.

2- بیمه مسئولیت دارندگان ماشین آلات راهسازی،صنعتی،کشاورزی

این بیمه نامه خسارات جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که ناشی از مسئولیت دارنده یا راننده وسیله نقلیه باشد را جبران نمایند.

3- بیمه مسئولیت جامع شهرداری در قبال شهروندان

این بیمه‌نامه جبران خسارت جانی و مالی وارد به شهروندان، كه ناشی از قصور یا سهل‌انگاری شهردار یا کارکنان شهرداری باشد را پوشش می‌دهد.

4- بیمه مسئولیت ناشی از آتش‌سوزی

این بیمه‌نامه درصورت خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی صادر می‌گردد و در آن خسارات مالی و جانی وارد به دیگران(غیر از كاركنان) ناشی از آتش‌سوزی و انفجار تحت پوشش می‌باشد. صورتی كه در بیمه‌نامه آتش‌سوزی پوشش تركیدگی لوله آب خریداری شده باشد، مسئولیت ناشی از آن را نیز می‌توان تحت پوشش قرار داد.

5- بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

6- بیمه مسئولیت مدیران و مجریان نمایشگاه‌ها