بیمه درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی

امروزه تنها داشتن بیمه های اجتماعی در هنگام بیماری و بروز حادثه برای بیمه شدگان كافی نیست. هزینه های بستری و عمل جراحی در بیمارستان ها ، فشار مالی فراوانی را به افراد وارد می نماید.

سازمان ها و شركت های موفق برای بالابردن رضایتمندی كاركنان خود انواع خدمات رفاهی و درمانی را برای آنان فراهم می آورند. زیرا معتقدند كه كاركنان راضی به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند. به همین منظور سازمان های دولتی و خصوصی كه تعداد كاركنان آنها و افراد تحت تكفلشان بیش از 70 نفر باشند ، می توانند در جهت دستیابی به این هدف ، این گروه را تحت پوشش بیمه نامه درمان تكمیلی بیمه پارسیان قرار دهند. با این كار سازمان آرامش و اطمینان را درهنگام بروز بیماری یا حادثه به آنان هدیه می كند.

هزینه هایی كه توسط این بیمه نامه می تواند پرداخت گردد ، به شرح زیر می باشد:

1- جبران هزینه های بیمارستانی : بستری و جراحی در بیمارستان و مراكز جراحی محدود ( با بیش از 6 ساعت بستری) ، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شكن.
2- همچنین جبران هزینه های جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسك ستون فقرات ) ،  قلب ، پیوند كلیه ، مغز استخوان و پیوند ریه و كبد حداكثر تا دو برابر تعهد بیمارستانی.
3- هرینه های زایمان طبیعی و سزارین.

هزینه های پاراكلینیكی شامل موارد زیر:

1- جبران هزینه های سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع سی تی اسكن ، انواع آندوسكوپی ، ام آر آی ، اكو كار دیو گرافی ، رادیو تراپی.
2- جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ، نوار عضله ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم ، نوار عصب.
3- اعمال مجاز سرپایی شامل : شكستگی ها ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، كرایوتراپی ، اكسیزیون ، لیپوم ، تخلیه كیست و لیزر درمانی.
4- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انكساری چشم به میزان 4 دیوپتر و بیشتر برای هر چشم.
5- هزینه آمبولانس (داخل شهری و بین شهری) و سایر فوریت های پزشكی در صورتی كه نهایتا به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.

در بیمه نامه  درمان گروهی ، جهت تعداد بیش از 4000 نفر ، تخفیفات گروهی از 5 درصد الی 20 درصد اعمال می گردد.