بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی مسکونی

آتش این عنصر جدانشدنی زندگی ما ، از بزرگترین اکتشافات بشر بوده و نقش زیادی در پیشرفت جوامع داشته است. ولی این نکته را نیز باید در نظر داشت که آتش در ضمن یکی از خطرناک ترین وقایعی است که ممکن است با بروز خسارت های مالی و برهم خوردن آرامش خانواده ها گردد.

بیمه پارسیان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالی با جبران آن در اسرع وقت آرامش را برای شما به ارمغان آورد.

تعریف آتش سوزی از نگاه بیمه

آتشی که به صورت غیر عمدی مشتعل شده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد.

پوشش های بیمه آتش سوزی

پوشش های اصلی:

1- آتش سوزی
2- انفجار
3- صاعقه

پوشش های اضافی:

1- سیل ، زلزله، طوفان ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر
2- خسارت ناشی از ترکیدگی لوله های آب ، ضایعات ناشی از آب برف و باران ، سنگینی برف و باران
3- سرقت اموال با شکست حرز
4- برخورد اجسام خارجی (برخورد وسائط نقلیه موتوری به محل مورد بیمه)
5- هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از آتش سوزی

هنگام آتش سوزی چه باید کرد؟

به محض مشاهده آتش سوزی خونسردی خود را حفظ ، شیر اصلی گاز را قطع و در صورت امکان طبق فراگرفته های خود با وسایل موجود آتش را در نطفه خفه کنید.

(نگران خاموش کردن آتش نباشید زیرا شرکت بیمه پارسیان این هزینه ها رانیز پرداخت خواهد کرد. بنابراین حتی اگر احساس کردید با خراب کردن دیواری از گسترش آتش جلوگیری آتش جلوگیری می کنید ، دیوار راتخریب کنید.)

در صورتی که آتش سوزی از کنترل شما خارج است و قادر به خاموش کردن آن نیستید اداره آتش نشانی 125 و اورژانس 115 را مطلع کرده اقدامات زیر را انجام دهید:

1- خونسرد باشید و قهرمان بازی در نیاوردید و به یاد داشته باشید سلامتی شما مهمترین اصل می باشد.
2- دیگران را جهت کمک مطلع نمایید.
3- کنتور برق را قطع نمایید. (بعد از خارج شدن سرویس دهی آسانسور یا دستگاه های مشابه)
4- مصدومین را از محل حریق خارج نمایید. درب ها و پنجره های محلی که آتش سوزی شروع شده ، فورا ببندید تا مانع سرایت دود وحرارت به اتاق های مجاور شود.
5- به هیچ عنوان از آب برای خاموش کردن لوازم و وسایل برقی استفاده ننمایید.
6- هرگز از آسانسور برای ترک محل استفاده ننمایید.

وظایف بیمه ای شما :

حداکثر ظرف مدت 5 روز از وقوع حادثه مراتب رابه بیمه پارسیان اعلام نمایید.

بیمه آتش سوزی صنعتی

آیا می دانید حتی دارایی هایی که به نحو مطلوبی مراقبت شوند ، نیز با خطر مواجه هستند؟

بهترین مدیران فقط قادرخواهند بود از دارایی هایشان در برابر خطرات قابل پیش بینی محافظت نمایند.

از طریق خرید بیمه آتش سوزی صنعتی بار مسئولیت خطرات غیرقابل پیش بینی را بر دوش بیمه پارسیان قرار دهید.

بیمه آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی توافقی بین شرکت بیمه و فرد حقیقی یا حقوقی که در آن شرکت بیمه پارسیان متعهد می گردد در ازای دریافت حق بیمه ، خسارت وارده به اموال منقول و غیر منقول فرد در اثر وقوع خطرات بیمه شده را جبران نماید.

آیا با بیمه آتش سوزی صنعتی آشنایی دارید؟

با بیمه آتش سوزی صنعتی بیمه پارسیان ، شما می توانید از کلیه اموال و دارایی های واحد صنعتی خود شامل ساختمان ، تاسیسات ، ماشین آلات ، موجودی کالاو ... در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار و سایر خطرات که تحت عنوان خطرات اضافی بیمه می شوند ، محافظت نمایید.

موضوع این بیمه جبران زیان های مالی است که بر اثروقوع خطرهای بیمه شده به اموال و دارایی های مورد بیمه وارد می شود.بنابراین در بیمه نامه آتش سوزی خسارت های مالی تامین می شود ، نه خسارت های جانی.

آیا می دانید برای پرداخت خسارت های جانی ناشی از آتش سوزی و سایر حوادث در محل کار ، بیمه پارسیان خدمتی دیگر به شماارائه می دهد؟

طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ، کارفرما در قبال خسارت جانی کارکنان و اشخاص ثالث که در حین انجام کار یا به مناسبت آن به ایشان وارد گردد مسئولند ، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که ایجاب می نموده به عمل نیامده است.برای اینکه بتوانید از عهده جبران خسارت های جانی ناشی از آتش سوزی و سایر حوادث در محیط کسب و کار خود برآیید و نگران پرداخت این خسارتها نباشید ، می توانید از بیمه مسئولیت کارفرمای بیمه پارسیان در کنار بیمه آتش سوزی صنعتی نیز بهره مند شوید.

خطرات قابل بیمه شدن در بیمه آتش سوزی صنعتی

خطرهای اصلی:

1- آتش سوزی
2- صاعقه
3- انفجار

خطرهای اضافی:

1- زلزله
2- سیل
3- طوفان
4- ترکیدگی لوله آب
5- ضایعات ناشی از آب برف و باران
6- سقوط هواپیما و بالگرد
7- برخورد اجسام خارجی
8- شکست شیشه
9- ترکیدگی ظروف تحت فشار صنعتی
10- اعتصاب ، شورش و بلوا

ویژگی های خطرهای اصلی

آتش سوزی می تواند به علت هریک از خطرهای اصلی رخ دهد. بنابراین در بیمه آتش سوزی بیمه پارسیان هر سه خطر قرار می گیرند، به عبارت دیگر بیمه آتش سوزی معمولی شامل خطرهای حریق ، انفجار و صاعقه است.

خطرهای اصلی به صورت مستقل از خطرهای اضافی می توانند تحت پوشش قرار گیرند.

معمولا شامل فرانشیز نمی شوند. یعنی در صورت وقوع حادثه خسارت وارده بطور کامل از طرف شرکت بیمه پارسیان پرداخت خواهد شد.

ویژگی های خطرهای اضافی

هریک از این خطرهای  اضافی نرخ جداگانه ای دارند که در صورت تحت پوشش قرار گرفتن، نرخ آن به نرخ پوشش های اصلی اضافه می شود.

خطرهای اضافی مستقل از خطرهای اصلی نمی توانند تحت پوشش قرار گیرند. به عبارت دیگر اموال و دارایی های بیمه گذار ابتدا می بایست تحت پوشش خطرهای اصلی قرار گیرد تابتوانیم خطرهای اضافی را نیزبیمه کنیم.

معمولا شامل فرانشیز می شوند.

آیا می دانید مزایای بیمه آتش سوزی اظهار نامه ای بیمه پارسیان چیست؟

امروزه پیچیدگی های واحدهای تولیدی و صنعتی ، حجم بالای مبادلات ،ورود و خروج کالا به انبارها و همچنین تورم و افزایش قیمت ها در مدت کوتاه باعث شده که صاحبان صنایع و تولیدکنندگان ، نیازبه بیمه نامه ای داشته باشند تابدون نگرانی از پرداخت حق بیمه اضافی از پوشش بیمه ای کامل برخوردار باشند.بیمه نامه اظهارنامه ای که بیمه پارسیان برای موجودی انبارهای بیمه گذاران خود صادر می کند، این نیاز آنها را به خوبی برطرف می نماید. در بیمه نامه اظهارنامه ای فرد در اول دوره حداکثر موجودی را که حدس می زند در طول مدت اعتبار بیمه نامه در انبارهایش وجود داشته باشد رابیمه و حق بیمه علی الحسابی را بابت آن پرداخت می نماید. سپس در پایان هر ماه میزان موجودی واقعی انبارهایش را کتبا اعلام می نماید. بیمه پارسیان در پایان دوره بیمه نامه با توجه به  موجودی های  ماهانه اعلام شده توسط فرد ، اقدام به محاسبه حق بیمه قطعی بر مبنای میانگین موجودی نموده و تسویه حساب می نماید.

آیا می دانید در بیمه آتش سوزی با شرایط جایگرینی و بازسازی ، در صورتی که کل دارایی های شما در اثر وقوع حوادث بیمه شده از بین رفته باشد ، برقراری مجدد آن ها به طور کامل امکان پذیرخواهد بود؟

یکی از مشکلاتی که پس از دریافت خسارت برای واحدهای صنعتی پیش می آید ، عدم کفایت مبلغ خسارت دریافتی جهت جایگزین نمودن ماشین آلات و ساختمان های صدمه دیده می باشد که این امر می تواند ناشی از کسر استهلاک در زمان پرداخت خسارت باشد. بیمه نامه با شرایط جایگزینی و بازسازی بیمه پارسیان که در حقیقت بیمه نو به جای کهنه (با همان شرایط ، ویژگی ها و مارک مشابه ) می باشد. این مشکل را حل نموده است. در بیمه با شرایط جایگزینی و بازسازی بیمه پارسیان که برای ماشین آلات و ساختمان های صنعتی صادر می شود ، فرد در زمان بیمه کردن ، ارزش نو و روز آن ها را تعیین و بیمه می نماید . در صورت وقوع خسارت ، بیمه پارسیان نیز خسارت وارده رابدون کسر استهلاک پرداخت می نماید. بدین ترتیب ، در صورت وقوع حوادث بیمه شده فرد بدون نیاز به پرداخت وجه اضافی و از محل خسارت دریافتی می تواند نسبت به جایگزینی و بارسازی ماشین آلات و ساختمان های خسارت دیده خود اقدام نماید.

پرداخت خسارت برای بازسازی و جایگزینی در اسرع وقت و در مدت زمان قابل قبول ، نمونه ای بارز از ارایه خدمات قابل قبول از سوی شرکت بیمه پارسیان می باشد.

چه کسانی می توانند از بیمه آتش سوزی صنعتی استفاده نمایند؟

کلیه صاحبان صنایع و کالا و همچنین مدیران صنایع می توانند بادر نظر گرفتن کسب و کار خویش از انواع پوشش های بیمه آتش سوزی صنعتی بهره گیرند.

بیمه آتش سوزی غیر صنعتیآتش این عنصر جدا نشدنی زندگی ما ، از بزرگترین اختراعات بشر بوده و نقش بسزایی در پیشرفت جوامع داشته است. ولی این نکته رانیز باید در نظر داشت که آتش سوزی ، حادثه ای است که در اندک زمانی می تواند دارایی ، سرمایه و حاصل یک عمر کار و تلاش انسان را بر باد دهد. اقدامات پیشگیرانه و تجهیزات ایمنی، به همراه بیمه نامه آتش سوزی بیمه پارسیان ، امنیت و آرامش خاطر رادر مقابله بااین رخداد احتمالی برای شما به همراه خواهد داشت.

بیمه پارسیان متعهد است در صورت بروز خسارت احتمالی باجبران آن در اسرع وقت آرامش رابرای شما به ارمغان آورد.

تعریف آتش سوزی از نگاه بیمه

آتشی است که به صورت غیرعمدی مشتعل شده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یابد.

پوشش های بیمه آتش سوزی

پوشش های اصلی:

آتش سوزی، انفجار ، صاعقه

پوشش های اضافی:

سیل ، زلزله ، طوفان ، سقوط هواپیما و هلی کوپتر
خسارت ناشی از ترکیدگی لوله های آب ، ضایعات ناشی از آب برف و باران ، سنگینی برف
شکست شیشه ، آشوب ، بلوا و اعتصاب
برخورد اجسام خارجی (برخورد وسائط نقلیه موتوری به محل مورد بیمه)
هزینه پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از آتش سوزی

مراکز غیرصنعتی می توانند ساختمان ، تاسیسات ، دکوراسیون ، شیشه ها ، اثاث و موجودی خود را در مقابل خطرهای آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و نیز کلیه خطرهای اضافی ذکر شده نزد بیمه پارسیان ، بیمه نمایند.

مراکز غیرصنعتی

مراکزغیرصنعتی شامل کلیه فروشگاه ها ، تعمیرگاه ها ، بیمارستان ها ، درمانگاه ها ، اماکن عمومی ، ساختمان های اداری ، بنگاه های معاملاتی ، مراکز پخش دارو ، آموزشگاه ها ، انبارها ، چاپچانه ها ، مراکز درمانی و سایر موارد مشابه می باشد.

بیمه نامه با سرمایه متغیر یا بیمه نامه شناور (مختص انبارها)

این بیمه نامه برای موجودی انبارها صادر می شود و از مزایای آن پرداخت حق بیمه متناسب ، با توجه به نوسان ارزش موجودی انبارها ، توسط مشتری می باشد. در این نوع بیمه نامه ها حق بیمه بر اساس میانگین اظهارنامه های ماهانه ارسالی توسط مشتری ، در طول مدت اعتبار بیمه نامه ، محاسبه می گردد.